ปฏิบัติธรรมสวนะ : วัดชนะสงคราม

ปฏิบัติธรรมสวนะ : วัดชนะสงคราม

ปฏิบัติธรรมสวนะ : วัดชนะสงคราม

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560

Previous Article โครงการส่งเสริมการสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2560
Next Article ปฏิบัติธรรมสวนะ : วัดหงส์รัตนาราม
Print
3101

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

สงวนลิขสิทธิ์ 2017 โดย ศูนย์ปฏิบ้ติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 817 Fax. 02-579-9358
(Best View in Resolution of 1024 x 960 or
later. Browser Google Chrome)