VDO : ผลประโยชน์ทับซ้อน

VDO : ผลประโยชน์ทับซ้อน

ติดตามได้ที่ VDO Link : https://www.youtube.com/watch?v=KEiOd0eT3Zk
หรือ Click Link ทางด้านล่างครับ

 

Previous Article สัมมนาชี้แจงเรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างอย่างไร ให้ตรงตามระเบียบพัสดุ พ.ศ. 2560
Next Article ระเบียบ : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และการให้หรือรับของขวัญ ของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2560
Print
4252

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

สงวนลิขสิทธิ์ 2017 โดย ศูนย์ปฏิบ้ติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 817 Fax. 02-579-9358
(Best View in Resolution of 1024 x 960 or
later. Browser Google Chrome)