ปฏิบัติธรรมสวนะ : วัดบางโพโอมาวาส

ปฏิบัติธรรมสวนะ : วัดบางโพโอมาวาส

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) วช. จัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ณ วัดบางโพ โอมาวาส บางซื่อ กรุงเทพฯ โดยกิจกรรมครั้งนี้ ประกอบด้วย การทำบุญ ฟังพระธรรมเทศนา และเจริญจิตภาวนา

Previous Article วช. ประกาศเจตจำนงสุจริตต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (NRCT Zero Corruption) ภาคภาษาอังกฤษ
Next Article วช. ภาพลักษณ์ใหม่ ใส่ใจคุณธรรม จริยธรรม
Print
3283

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

สงวนลิขสิทธิ์ 2017 โดย ศูนย์ปฏิบ้ติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 817 Fax. 02-579-9358
(Best View in Resolution of 1024 x 960 or
later. Browser Google Chrome)