คุณธรรม จริยธรรม คือ

คุณธรรม จริยธรรม คือ


กรุณาคลิ๊กที่รูปภาพนี้ หรือเลือกรับชมได้ที่ลิ้งค์ทางด้านล่างข้อความนี้

Previous Article ปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ : วัดประยุรวงศาวาส
Next Article ปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ : วัดอินทาราม
Print
8068

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

สงวนลิขสิทธิ์ 2017 โดย ศูนย์ปฏิบ้ติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 817 Fax. 02-579-9358
(Best View in Resolution of 1024 x 960 or
later. Browser Google Chrome)