ปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ : วัดภานุรังสี

ปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ : วัดภานุรังสี

ปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ : วัดภานุรังสี
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 ณ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

Previous Article สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลอาสาฬบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2561
Next Article สัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการ “สร้างหลักคุณธรรมแก่ผู้นำ ป้องกันปัญหาทุจริต”
Print
2275

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

สงวนลิขสิทธิ์ 2017 โดย ศูนย์ปฏิบ้ติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 817 Fax. 02-579-9358
(Best View in Resolution of 1024 x 960 or
later. Browser Google Chrome)