ปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ : วัดประดู่ฉิมพลี

ปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ : วัดประดู่ฉิมพลี

ปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ : วัดประดู่ฉิมพลี
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดประดู่ฉิมพลี แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

Previous Article วช.รักษ์สิ่งแวดล้อม ลดพลาสติก ลดขยะ ลดโลกร้อน
Next Article ปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ : วัดชัยฉิมพลี
Print
2638

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

สงวนลิขสิทธิ์ 2017 โดย ศูนย์ปฏิบ้ติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 817 Fax. 02-579-9358
(Best View in Resolution of 1024 x 960 or
later. Browser Google Chrome)