ปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ : วัดหงส์รัตนาราม

ปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ : วัดหงส์รัตนาราม

ปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ : วัดหงส์รัตนาราม
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วัดหงส์รัตนาราม แขวงวัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ

Previous Article ปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ : วัดชัยฉิมพลี
Next Article การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการ 9 อุปนิสัยพอเพียง สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน
Print
2958

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

สงวนลิขสิทธิ์ 2017 โดย ศูนย์ปฏิบ้ติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 817 Fax. 02-579-9358
(Best View in Resolution of 1024 x 960 or
later. Browser Google Chrome)