สัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการ “สร้างหลักคุณธรรมแก่บุคลากร วช. ป้องกันปัญหาทุจริต”

เบญญา เนตรทิพย์ 0 2432

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2561

เบญญา เนตรทิพย์ 0 2356

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการ “สร้างหลักคุณธรรมแก่ผู้นำ ป้องกันปัญหาทุจริต”

เบญญา เนตรทิพย์ 0 2760
12345678910Last

สงวนลิขสิทธิ์ 2017 โดย ศูนย์ปฏิบ้ติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 817 Fax. 02-579-9358
(Best View in Resolution of 1024 x 960 or
later. Browser Google Chrome)