หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน วช. พ.ศ. 2561 (ฉบับปรับปรุง)

ภาคภูมิ คำแพง 0 1667

แนวทางการปฏิบัติราชการของ วช. ที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ พ.ศ. 2561

ภาคภูมิ คำแพง 0 1358
First45678910111213Last

สงวนลิขสิทธิ์ 2017 โดย ศูนย์ปฏิบ้ติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 817 Fax. 02-579-9358
(Best View in Resolution of 1024 x 960 or
later. Browser Google Chrome)