เกียรติบัตรชมเชยหน่วยงานภาครัฐจากนายกรัฐมนตรี

เกียรติบัตรชมเชยหน่วยงานภาครัฐจากนายกรัฐมนตรี

นายกรัฐมนตรีได้มอบเกียรติบัตรชมเชย วช. ที่ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐระดับสูงมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

Previous Article ปฏิบัติธรรมสวนะ : วัดจันทรสโมสร
Next Article ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560
Print
3962

Documents to download

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

สงวนลิขสิทธิ์ 2017 โดย ศูนย์ปฏิบ้ติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 817 Fax. 02-579-9358
(Best View in Resolution of 1024 x 960 or
later. Browser Google Chrome)