ผู้บริหาร วช. ขอความร่วมมืองดให้หรือรับของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่

ผู้บริหาร วช. ขอความร่วมมืองดให้หรือรับของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

Previous Article ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2560
Next Article วช. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการไม่รับของขวัญในเทศกาลต่างๆ
Print
3296

Documents to download

  • 00000223(.pdf, 346.24 KB) - 128 download(s)

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

สงวนลิขสิทธิ์ 2017 โดย ศูนย์ปฏิบ้ติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 817 Fax. 02-579-9358
(Best View in Resolution of 1024 x 960 or
later. Browser Google Chrome)