ปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ : วัดปากน้ำ

ปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ : วัดปากน้ำ

วัดปากน้ำ

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) วช. จัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ วัดปากน้ำ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โดยกิจกรรมครั้งนี้ ประกอบด้วย การทำบุญ ฟังพระธรรมเทศนา และเจริญจิตภาวนา

Previous Article ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ และจัดเก็บข้อมูลในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) พ.ศ. 2561
Next Article การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2561
Print
3228

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

สงวนลิขสิทธิ์ 2017 โดย ศูนย์ปฏิบ้ติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 817 Fax. 02-579-9358
(Best View in Resolution of 1024 x 960 or
later. Browser Google Chrome)