สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลอาสาฬบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2561

สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลอาสาฬบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2561

บุคลากร วช. เข้าร่วมพิธีเปิดและปล่อยขบวนรถแห่เทียนพรรษา สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลอาสาฬบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2561 

Previous Article การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2561
Next Article ปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ : วัดภานุรังสี
Print
2031

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

สงวนลิขสิทธิ์ 2017 โดย ศูนย์ปฏิบ้ติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 817 Fax. 02-579-9358
(Best View in Resolution of 1024 x 960 or
later. Browser Google Chrome)