ปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ : วัดนายโรง

ปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ : วัดนายโรง

ปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ : วัดนายโรง
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 ณ วัดนายโรง แขวง อรุณอมรินทร์ เขต บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

Previous Article การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการ 9 อุปนิสัยพอเพียง สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน
Next Article สัมมนาโครงการ “การลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน"
Print
2618

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

สงวนลิขสิทธิ์ 2017 โดย ศูนย์ปฏิบ้ติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 817 Fax. 02-579-9358
(Best View in Resolution of 1024 x 960 or
later. Browser Google Chrome)