ลงทะเบียนรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ทำความดีด้วยหัวใจ ณ สำนักงานเขตจตุจักร

ลงทะเบียนรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ทำความดีด้วยหัวใจ ณ สำนักงานเขตจตุจักร

     ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จึงได้เปิดรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ทำความดีด้วยหัวใจ แก่บุคลากร วช. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรได้ปฏิบัติภารกิจด้านจิตอาสา และเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรได้ช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ วช. จึงเปิดรับสมัครจิตอาสาพระรทาน 904 วปร. รวมจำนวน 4 ครั้ง

Previous Article ปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ : วัดราชนัดดารามวรวิหาร
Next Article ปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ : วันที่ 11 ธันวาคม 2563
Print
5315

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

สงวนลิขสิทธิ์ 2017 โดย ศูนย์ปฏิบ้ติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 817 Fax. 02-579-9358
(Best View in Resolution of 1024 x 960 or
later. Browser Google Chrome)