งดรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด ในทุกเทศกาล

งดรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด ในทุกเทศกาล

Previous Article ปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ : วันที่ 11 ธันวาคม 2563
Next Article ภาพรวมโครงการปฏิบัติธรรมนำสุข อว.
Print
2191

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

สงวนลิขสิทธิ์ 2017 โดย ศูนย์ปฏิบ้ติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 817 Fax. 02-579-9358
(Best View in Resolution of 1024 x 960 or
later. Browser Google Chrome)