ปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ : วัดราชนัดดารามวรวิหาร

ปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ : วัดราชนัดดารามวรวิหาร

ปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ : วัดราชนัดดารามวรวิหาร
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดราชนัดดารามวรวิหาร แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพ

Previous Article ประกาศ : เจตจำนงการบริหารราชการด้วยความสุจริต
Next Article ลงทะเบียนรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ทำความดีด้วยหัวใจ ณ สำนักงานเขตจตุจักร
Print
2047

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

สงวนลิขสิทธิ์ 2017 โดย ศูนย์ปฏิบ้ติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 817 Fax. 02-579-9358
(Best View in Resolution of 1024 x 960 or
later. Browser Google Chrome)