โครงการส่งเสริมการสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2560

เบญญา เนตรทิพย์ 0 3749

ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1/2560

ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1/2560

เบญญา เนตรทิพย์ 0 2779
First13141516171819202122

สงวนลิขสิทธิ์ 2017 โดย ศูนย์ปฏิบ้ติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 817 Fax. 02-579-9358
(Best View in Resolution of 1024 x 960 or
later. Browser Google Chrome)