การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2561

เบญญา เนตรทิพย์ 0 2652

คุณธรรม จริยธรรม คือ

เบญญา เนตรทิพย์ 0 8069

คุณธรรม และจริยธรรม เป็น 2 คำ ที่เราอาจจะยังไม่เข้าใจถึงความหมาย วันนี้ ศปท.วช. มีคำอธิบายจากท่านพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) ให้เราได้เข้าใจแบบง่ายๆ กัน 

First3456789101112Last

สงวนลิขสิทธิ์ 2017 โดย ศูนย์ปฏิบ้ติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 817 Fax. 02-579-9358
(Best View in Resolution of 1024 x 960 or
later. Browser Google Chrome)